ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, July 27, 2014

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯದ 15 ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ , ಮಗನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪ ,ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಧೊಡನೆ ಕಳೆದ  ಆ ಕ್ಷಣ.