ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Sunday, July 27, 2014

ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯದ 15 ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ , ಮಗನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪ ,ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಧೊಡನೆ ಕಳೆದ  ಆ ಕ್ಷಣ.