ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, November 12, 2016

Mukh Se Om Shubh Naam Lo BHAJAN - Anulom Vilom Pranayam - Baba Ramdev

Motivational Bhajan sing by Swami ramdev

Om kehne se tar jayega bhajan-Pujya Swamiji's voice

Yogic Jogging Exercise || Swami Ramdev

CARNATIC INSTRUMENTAL | FLUTE - 05 | DR. N. RAMANI | JUKEBOX

Veena E. Gayathri - Pancharatna Kritis of Sri Thygaraja - Carnatic Instr...

Blood Pressure Parmanent Treatment in 1 7 Days Naturally By Baba ramdev

Our Movement will Continue Against Black Money: Swami Ramdev