ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, June 7, 2016

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾದಮೇಲೆ ವೇದಸುಧೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯಲು ಸಮಯಾವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.ಇನ್ನುಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಇದೇ ಜೂನ್ 21 ಕ್ಕೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವ-ಯೋಗದಿನದ ಕರಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ

No comments:

Post a Comment