ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, October 4, 2014

ಕೇರಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವೇದಭಾರತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮತ್ತು "ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿವೇದ" ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹಾಸನಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳಾಪುರದಲ್ಲಿನ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಜಪ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ [ಜಪದ ಕಟ್ಟೆ] ಗೆ ಹಾಸನ ವೇದಭಾರತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭೇಟಿನೀಡಿದಾಗ
ಕೇರಳಾಪುರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಗಳು


ದೇವಾಲಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಿತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಬೆಳಕಿನ ಅಡ್ದಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ.