ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Wednesday, February 4, 2015

ಹಾಸನಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ

 ಹಾಸನಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ದಿನಾಂಕ :5.2.2015 ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಕ್ಕೆ
ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವವರು ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ.ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ