ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Tuesday, October 5, 2010

ದಶ ಶ್ಲೋಕೀ

2 comments:

  1. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಹಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಕಂಠಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿಸುವ ಇದೊಂದು ಅಭಿಯಾನ.ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನ್ನು ಇದೇ ಬರಹದಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

    ReplyDelete