ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, October 11, 2010

ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವತಾರಿಣಿ ಆಶ್ರಮದ ಪೂಜ್ಯ ವಿವೇಕಮಯೀ ಮಾತಾಜಿ ಯವರ ಎರಡುದಿನದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಆಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು. ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯ " ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು". ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ಆನಂದಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ ಬೇಡವೇ? ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವೆವು. ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರಹ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಕೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

No comments:

Post a Comment