ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, December 13, 2010

ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್  ಇವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಶರ್ಮರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯರೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಹಲವರ ಸಂದೇಹಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರಿ ಸಹನಾ-ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹನಳ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರರಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲುದ್ಧೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
-ಶ್ರೀಧರ್
ಸಂಪಾದಕ

No comments:

Post a Comment