ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, December 24, 2010

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ

ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ...

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ  ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್  ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ವಂದನೆಗಳು
-ಶ್ರೀಧರ್

No comments:

Post a Comment