ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, December 11, 2010

Rig Veda Mantra

DEVAAN DEVYATE YAGYA

---------(15/12, Rigveda)

A person who desires godliness should respect scholars. Being respectful to the knowledgeable persons is an important criteria for acquiring knowledge. One has to be humble if he desires to acquire knowledge. In real worship,we just not do ritualistic worship but we try to imbibe the qualities of the one we are worshipping.By attaining godliness one shall be blessed with happiness and growth.


1 comment:

  1. ವಿಶಾಲ್ ರವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮನನೀಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೀಯ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

    ReplyDelete