ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, February 9, 2011

ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ವಿವೇಕ್

ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಡಾ||ವಿವೇಕ್
ವೇದಸುಧೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ವಿವೇಕ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿ.

1 comment:

  1. ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಡಾ||ವಿವೇಕ್.
    -ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯ, ಸಂಪಾದಕರು, "ವೇದತರಂಗ" ಕನ್ನಡ ಮಾಡ ಪತ್ರಿಕೆ, ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560004. ದೂರವಾಣಿ: 9448836933.

    ReplyDelete