ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, February 8, 2011

ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಕವಿ ಸುರೇಶ್  "ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ......." ಲೇಖನವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಬರಹ ಎರಡೂ ಅನುಕೂಲಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಇವರು ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬಹುಶ:  ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಜಗದೀಶ್ ರವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಮೇಲೆ  ಅದೇ ಬರಹವನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರುವೆ. ಈಗ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಕೂಡಲೇ ವೇದಸುಧೆಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸುವೆ. ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆದುರಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಸುಧೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ.

No comments:

Post a Comment