ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, February 4, 2011

ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನಾ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು

ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕೆಲವು ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆ.


1 comment:

  1. ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
    ನನ್ನ ಭಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ತಮಗಿದೋ ಸವಿನಯ ಆಮಂತ್ರಣ....
    http://spn3187.blogspot.in/

    ReplyDelete