ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Friday, February 4, 2011

ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನಾ ವೇದಮಂತ್ರಗಳು

ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕೆಲವು ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆ.


1 comment:

  1. ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
    ನನ್ನ ಭಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ತಮಗಿದೋ ಸವಿನಯ ಆಮಂತ್ರಣ....
    http://spn3187.blogspot.in/

    ReplyDelete