ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, October 7, 2011

ಸಂಪಾದಕೀಯ


ಕೇಳಿದ  ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಆಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮೆವೇಗ ತಾಳಿದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಬರುವ ನವಂಬರ್ 2 ಕ್ಕೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಲಾರದು. ವೇದಸುಧೆ ಬಳಗದ ಉಳಿದ ಮಿತ್ರರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಸುಧೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವರು.ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಎಂದಿನಂತಿರಲಿ.

No comments:

Post a Comment