ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Thursday, November 17, 2011


ವೇದಸುಧೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ,
ನನ್ನ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ವನ್ನೇ ಮುದ್ರಿಸದೆ ಕೇವಲ ದೂರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಹಲವರು ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಶುಭಕೋರಿದರು. ಹಲವರು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಾನಂತರ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಚಿಕ್ಕ ವರದಿ ಇದೆ.

http://vedasudhe.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html

No comments:

Post a Comment