ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, December 9, 2011

ವೇದಸುಧೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು

ಇಂದಿನಂತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಸುಧೆಯನ್ನು  ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಭಾರತ
38205
ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ
3796
ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟಸ್
964
ಮಲೇಶಿಯಾ                                                                             272                                                                                                                         
ರಶಿಯಾ
259
ಬ್ರಿಟನ್/ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
252
ಕೆನಡಾ
204
ಸಿಂಗಪುರ
202
ಓಮನ್
157
ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಿಯಾ                                                                          114                                                                                   

No comments:

Post a Comment