ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, February 13, 2012

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಶ್ರೀ ರವಿಯವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ  ವೇದಸುಧೆಯಲ್ಲಿ   ಇಂದು  ಒಂದು  ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಅರಿ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಗ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾದದ್ದು ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರು. ಅಮೆರಿಕೆಯ      ಡಾ.ಜೆಸ್ಸಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು  ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಶರ್ಮರೊಡನೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ  ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದು  ಆಕೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರಿ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಬಲು ಸೊಗಸಾದ ಮಾತುಕತೆ. ಅದರ ಯಥಾಭಾಗವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವೆ. ಸಮಯಾವಕಾಶ  ಮತ್ತು  ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು  ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಬರಹರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ವೇದಸುಧೆಯು ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು  ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?  ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
No comments:

Post a Comment