ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Thursday, April 5, 2012

ಆನೆಗಾರ್,ಇರುವೆಗಾರ್,
 ಆನೆಗಾರ್,ಇರುವೆಗಾರ್,ಕಾಗೆಗಾರ್,ಕಪ್ಪೆಗಾರ್|
 ಕಾಣಿಸುವರನ್ನವನು,ಹಸಿವವರ ಗುರುವು|
 ಮಾನವನುಮಂತುದರ ಶಿಷ್ಯನವನಾ ರಸನೆ|
ನಾನಾವಯಗಳಲಿ-ಮಂಕುತಿಮ್ಮ||278||

ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು     ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ.


http://www.vedasudhe.com

No comments:

Post a Comment