ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Friday, June 1, 2012

ಯಜುರ್ವೇದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಭಾಗ-1

ಯಜುರ್ವೇದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.

 

2 comments:

  1. sir yajuruveda sandayavandana is too good its help us to learn our clucher

    ReplyDelete