ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, June 1, 2012

ಯಜುರ್ವೇದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಭಾಗ-1

ಯಜುರ್ವೇದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು.

 

2 comments:

  1. sir yajuruveda sandayavandana is too good its help us to learn our clucher

    ReplyDelete