ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, June 25, 2012

ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಶೂನ್ಯಂ
ಅಪುತ್ರಸ್ಯ ಗ್ರಹಮ್ ಶೂನ್ಯಂ ಸನ್ಮಿತ್ರ ರಹಿತಸ್ಯ ಚ |
ಮೂರ್ಖಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಶೂನ್ಯಂ ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯಾ ದರಿದ್ರತಾ ||

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನ ಮನೆಯು ಶೂನ್ಯ (ಯಾವುದೇ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿರಲಾರದು), ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯದವನ ಮನೆಯು ಕೂಡಾ ಶೂನ್ಯವೇ, ಮೂರ್ಖ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಇರಲಾರದು ಅಂತವರ ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯವು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಡತನ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ವ ಶೂನ್ಯವು. ಬಡತನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟ, ಮಿತ್ರರಂತು ಸಿಗಲಾರರು.

-ಸದ್ಯೋಜಾತ ಭಟ್ಟ

ನನ್ನ ಮಾತು: ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನ ಮನೆಯು ಶೂನ್ಯ ,ಎಂದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ  ಆ ದಂಪತಿಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ತಂದೆತಾಯಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೋ ದೂರದ ಊರಲ್ಲೋ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯಾಯಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವ ಹಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇಕೇ? ಮಕ್ಕಳು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವೃದ್ಧ್ಹಾಶ್ರಮವೇ ಗತಿ!. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಈವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸರಿ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ.  ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗದು.


ಇರಲಿ.
ಅಂತೆಯೇ ಬಡತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಡವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತೀನೆನ್ನುವವನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ,ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ,ಡ್ರೈವರ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹಲವರನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಬಡತನ ಎನ್ನುವುದು ಅವನ ಮನೋ ಭೂಮಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿರುವೆ. ಐದಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನೂ ನೋಡಿರುವೆ.  ಬಡತನ/ಸಿರಿತನಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತೋಷವಾದ ಬದುಕಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

No comments:

Post a Comment