ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, July 4, 2012

ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್


 ವೇದಸುಧೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ,
            ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ  ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ಧೇಶದಿಂದ ವೇದಸುಧೆಯ ಬಳಗವು ತನ್ನ  ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ  ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಲವತ್ತ ರಿಂದ ಐವತ್ತು ಜನ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಓದುತ್ತಿರುವುದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯೇ ಆದರೂ  ಸಾಕಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ /ವೀಡಿಯೋ ಗಳನ್ನು  ವೇದಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ  ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ  ವೇದಸುಧೆಗೆ  ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ  ಆಡಿಯೋ /ವೀಡಿಯೋ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ  ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವಾದರೆ  ಸಾರ್ಥಕ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಓದುಗ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಏನೆಂದರೆ  ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಆಡಿಯೋ /ವೀಡಿಯೋ  ಗುಣಮ ಟ್ಟ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವೀಡಿಯೋ  ಗುಣಮ ಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಬಹುದು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕುಶಲತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋ  ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಂತೂ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ  ಅನುಕೂಲ.

No comments:

Post a Comment