ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, September 6, 2012

ಚಿತ್ರನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ

Photo: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ!

ವೇದಸುಧೆಯ ಬಂಧುಗಳೇ,     ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ. ಚಿತ್ರನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ  ವಿವರಣೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ವಿವರಣೆಗೆ ಬಹುಮಾನವಿದೆ!
-----------------------------------------------
ಲೋಭದಿಂ  ಕಾಮದ ಮರವೇರಿದೆ ಜೀವ
ಕಾಲ ಕಡಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವ

ಕಚ್ಚಲು ಬರುತಿದೆ ಮದವೆಂಬ ಸರ್ಪ
ಎಂದು ಬಿಡಿಸುವನಿಲ್ಲಿಂದ ಕಂದರ್ಪ ?

ಮದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಹದ ಸೆಳವು
ಭಯಂಕರ ಮೊಸಳೆಗಳ ತಾವು

 ದಾಟಿ ದಡ ಸೇರಿದರೆ ಕ್ರೋಧದ ವಶ
ಜೀವ ಬಂಧ ಬಿಡಿಸಿಕೊಲ್ಲಳದೆಷ್ಟು ಪಾಶ ?

ಗುರುವೇ ,ನೀ ತೋರು ಮುಕ್ತನಾಗ್ವ ಪಥ
ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಲೆಮ್ಮ ಬಾಳ ರಥ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸ್ವರ್ಣಾ
----------------------------------------------

No comments:

Post a Comment