ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, October 6, 2012

ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ-1

ದಿನಾಂಕ 30.9.2012 ಭಾನುವಾರ ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರಶರ್ಮರೊಡನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರ್ಮರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು ಭಾಗ-1

No comments:

Post a Comment