ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Wednesday, December 12, 2012

ಮಾಗಲಿ ಬಿಡು

ಮೌನ ವ್ರತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯ
ನಮಗರಿವಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲದೆಯೋ
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತುಂಬಿರುವ
ಕಲ್ಮಶಗಳ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದರೆ
ಫಲಸಿಗದು ಗೆಳೆಯ
ಮೊದಲು ಮಾತಾಡು
ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡು
ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಮಾತಾಡು
ಅಳುವುದಾದರೆ ಅತ್ತು ಬಿಡು
ನಗುವುದಾದರೆ ನಕ್ಕು ಬಿಡು
ಮನದೊಳಗೆ ಹುದುಗಿರುವ
ಮಾತುಗಳ ಹೊರಹಾಕು
ತಪ್ಪು ಯಾರದಾದರೇನು?
ಒಪ್ಪುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರೊಳು ಹುದುಗಿಹುದು
ನಾನೆಂಬ ಮಂತ್ರ
ಇರಲಿ ಬಿಡು
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವವನೇ
ಅವನಲ್ಲೂ ತಾನೇ?
ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ತೆಗಳಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಒದರಿಬಿಡು ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಮಾತು
ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕೋ
ಈಗೆಲ್ಲಿ ಮೌನ?
ಮುಗಿಯಲಿ ಬಿಡು
ಮಾಗಲಿ ಬಿಡು
-ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್

1 comment: