ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, January 15, 2013

condolences expressed by RSS Chief for thr demise of Poojya Balagangadharanatha Swmeeji

Vishwa Samvada Kendra Karnataka::
        RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat has expressed deep condolences on the demise of Balagangadharanatha Swamiji. In his condolence message addressed to Sri Nirmalanandanatha Swamiji of Adichunchanagiri Mutt, RSS Chief Mohan Bhagwat said, “Just received the sad news of demise of Sri Swamiji. I am deeply shocked. Swamiji’s guidance was most needed in these turbulent times. I express condolences on behalf of Rashtriya Swayamsevak Sangh. This calamity of losing an able guide would be a very painful experience for Swamiji’s Shishya’s including yourself. All of us in RSS sympathize with your feelings of lose and pain. This is a national loss. We pray the courage to bear it.Our heartfelt homage to the sacred memory of Param Poojaneeya Swamiji.”

No comments:

Post a Comment