ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Monday, May 13, 2013

ಹಾಸನದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ " ನಾದಾಮೃತ ಸಂಗೀತಸಭಾ" ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ ತ್ರಿಚೂರು ಸೋದರರ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯ ಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ ಆಯ್ದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್   ಮತ್ತು    ರಾಮಕುಮಾರಮೋಹನ್ 

 ತಂದೆ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾನ್  ತ್ರಿಚೂರ್ ಆರ್.ಮೋಹನ್
No comments:

Post a Comment