ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, July 18, 2014


 ವೇದಭಾರತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ  ಮನವಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು  ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ವೇದಭಾರತಿಯ    ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಲಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವೆ.

No comments:

Post a Comment