ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, July 6, 2014

ವಿಶ್ವ ಹಿಂದು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಭೆ

ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ. ವೇದಭಾರತಿಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸತ್ಸಂಗದ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಚಯದ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ. ನಿನ್ನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ . ಅದರ ಆರಂಭವೇ ವೇದಭಾರತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಿಂದ.ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿವರ ನೀಡುವೆ. ವೇದಭಾರತಿಯ ಸತ್ಸಂಗದ ಕೈಪಿಡಿಯು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಶಿಸಿತು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಸಭೆಯು   ತಲೆದೂಗಿತು. ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ "ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ವೇದ " ಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು     ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಹೌದು ವಿಚಾರಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು   ಅವರ ಮುಖಭಾವದಿಂದಲೇ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಮಾತಿನ ವಿವರವನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನೀಡುವೆ.


No comments:

Post a Comment