ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, July 23, 2015

ಹಾಸನದ ವೇದಭಾರತಿಯ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ

ಹಾಸನದ ವೇದಭಾರತಿಯದು ಹಲವು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಸಂಗಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಭಾರತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಸಂಗ-ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಭಜನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತು-ಎಂಬತ್ತು ಜನರು. ಸಂಜೆ 4.30 ರಿಂದ 6.00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ಮಂದಳಿಯ ಸದ್ಸ್ಯರಿಂದ ಸೊಗಸಾದ ಭಜನೆ. ನಂತರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮತ್ತು ವೇದದ ಪರಿಚಯ 7.30 ರವರಗೆ. ಅಬ್ಭಾ! ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಹೊಸಬರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿತ್ತು.. 1. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬಹುದೇ? 2. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹವನ-ಹೋಮ ಮಾಡಬಹುದೇ? 3. ವೇದವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರೂ ಹೇಳ ಬಹುದೇ? 4.ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಘಟಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಮಾತುಗಳೂ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೂ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಿತು.

No comments:

Post a Comment