ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Sunday, November 6, 2016

ಸಹಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.


ಹಾಸನದಲ್ಲಿ  ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪರಿವಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 2.11.2016 ರಂದು ಸಹಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಬಿರವನ್ನು  ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.


No comments:

Post a Comment