ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Thursday, January 12, 2017

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ -ಯುವಭಾರತ್ ನಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ

Image may contain: 9 people, indoor


Image may contain: 3 people


Image may contain: 21 people, crowd and indoor

Image may contain: 11 people


Image may contain: 1 person


No comments:

Post a Comment