ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Wednesday, February 2, 2011

ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ

ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿಯು ಹಾಸನ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 3,4, ಮತ್ತು 5ನೆಯ ತಾರೀಖುಗಳಂದು ಬೆಳಗಿನ 8.40 ರಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

No comments:

Post a Comment