ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, February 2, 2011

ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ

ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿಯು ಹಾಸನ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 3,4, ಮತ್ತು 5ನೆಯ ತಾರೀಖುಗಳಂದು ಬೆಳಗಿನ 8.40 ರಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

No comments:

Post a Comment