ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, February 11, 2011

ಮೂಢಮನ

ರಚನೆ: ಕವಿನಾಗರಾಜ್
ಗಾಯನ: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾರಮೇಶ್

Untitled from hariharapurasridhar on Vimeo.

No comments:

Post a Comment