ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Friday, November 18, 2011

ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ

ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ:
 ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲೇಖನ ಮೂಲಕ ವೇದಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರಿಂದ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಸುಧೆಯು ಸ್ನೇಹಮಯ ವಾತವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ  ನಮ್ಮ  ಉದ್ಧೇಶ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಒಪ್ಪದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಉಧಾಹರಣೆಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೇಹ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವೆ.

-ಹರಿಹರಪುರ ಶ್ರೀಧರ್
ಸಂಪಾದಕ 

No comments:

Post a Comment