ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, March 31, 2012

ಸ್ಥಾನದ ಅರಿವು - ವೇದಸುಧೆ » Vedasudhe


ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು.....ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸ್ಥಾನದ ಅರಿವು - ವೇದಸುಧೆ » Vedasudhe

ಕಟ್ಟಡದ ಪರಿಯನಿಟ್ಟಿಗೆಯೆಂತು ಕಂಡೀತು?
ಗಟ್ಟಿ ನಿಲದದು ಬೀಳೆ    ಗೋಡೆ ಬಿರಿಯುವುದು
ಸೃಷ್ಟಿಕೋಟೆಯಲಿ ನೀನೊಂದಿಟ್ಟಿಗೆಯು
ಸೊಟ್ಟಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವೆ ಜೋಕೆ-ಮಂಕುತಿಮ್ಮ||

No comments:

Post a Comment