ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Tuesday, June 19, 2012

ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪು

ವೇದಸುಧೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೀಡಿಯೋ ತುಣುಕು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ನೆನಪು ಮಾಗದಿರಲೆಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೀಡಿಯೋ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆ.

No comments:

Post a Comment