ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Tuesday, June 19, 2012

ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪು

ವೇದಸುಧೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ವೇದಸುಧೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೀಡಿಯೋ ತುಣುಕು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆನಪಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ನೆನಪು ಮಾಗದಿರಲೆಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೀಡಿಯೋ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆ.

No comments:

Post a Comment