ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, June 20, 2012

ಭೃಗುವಲ್ಲಿ

ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ  ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ.  ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯ  ಅರ್ಥ-ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುವೆ. ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ  ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯ  ಅರ್ಥ-ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ  ಬರೆಸಲೂ ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕಳಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ವೇದದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ವೇದಸುಧೆಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದುವರೆವಿಗೆ ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ವೇದಸುಧೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಂಭಾವನೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.  ನಿಮ್ಮ  ಸಹಕಾರವನ್ನು ವೇದಸುಧೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುವೆ.
ಶ್ರೀಧರ್
-ಸಂಪಾದಕ.


No comments:

Post a Comment