ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, June 23, 2012

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯೆಯು ವಿಷ


ಅನಭ್ಯಾಸೆ ವಿಷಂ ವಿದ್ಯಾ ಅಜೀರ್ಣೆ ಭೋಜನಂ ವಿಷಂ |...

5:57am Jun 23
ಅನಭ್ಯಾಸೆ ವಿಷಂ ವಿದ್ಯಾ ಅಜೀರ್ಣೆ ಭೋಜನಂ ವಿಷಂ |
ಮೂರ್ಖಸ್ಯಚ ವಿಷಂ ಗೋಷ್ಠಿ ವ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ತರುಣಿ ವಿಷಂ ||


ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯೆಯು ವಿಷ (ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ), ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕೆ ಪುನಃ ತಿಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.ವಿದ್ವತ್ ನಿಂದ   ಕೂಡಿದ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಭೆಯು ಮೂರ್ಖಜನರಿಗೆ ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಿಷ.  ವೃದ್ಧ ರೆದುರು ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಿಷವು. -

-Sadyojata Bhatta

No comments:

Post a Comment