ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, June 23, 2012

ಮರಳಿ ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2000 ಮುಸಲ್ಮಾನರು!

25-12-2011ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಲಿಘರ್ ನಲ್ಲಿ 2000 ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋ:

No comments:

Post a Comment