ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, June 23, 2012

ಮರಳಿ ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2000 ಮುಸಲ್ಮಾನರು!

25-12-2011ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಲಿಘರ್ ನಲ್ಲಿ 2000 ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತೃಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋ:

No comments:

Post a Comment