ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, August 6, 2012

ಹಾಡುಗಳ ಬ್ಲಾಗ್

ವೇದಸುಧೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರಚಿಸಿದ ಕವನಗಳ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ vedasudhe.podbean.com ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆ. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಿರಾ?

Podcast Powered By Podbean


No comments:

Post a Comment