ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Monday, October 15, 2012

ಭಾರತ ಪರಿಕ್ರಮ ಯಾತ್ರೆ-5

2 comments:

  1. ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀಧರ್, ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಿರುವಿವರ ನೀಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

    ReplyDelete
  2. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
    ಪ್ರಕಾಶ್

    ReplyDelete