ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, May 23, 2013

ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ

1 comment:

  1. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೀ ಯಾರಾದರೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬರಹಗಳ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ವರಿವಿಗೂ ಯಾರೂ ನಾನು ಕಂಡೆ ಅರಿತೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಟುಕುವುದು ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಗುರುಗಳು ಶತವಧಾನಿಗಳು ಸಾಧು ಸಂತರು ಯಾರಾದರು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸಿಗಲಾರ. ಸಿಕ್ಕದಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಈ ಪರದಾಟ ಎಂಬುದೇ ಉತ್ತರ.

    ReplyDelete