ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Saturday, June 29, 2013

ನಿಜವೋ? ಸುಳ್ಳೋ ? ನಿರ್ಧರಿಸಿ

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ "ಬದುಕಿನ ಬಗೆ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲು ಕುಳಿತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾ. ಆರತಿಯವರು ಹೇಳುವ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೇಳಿ. ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಬೇಕಾ? ನಿಜವಾದ ವೇದದ ಅರಿವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ? ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.ಡಾ.ಆರತಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು, ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ವೇದಸುಧೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇಂತಾ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ರಚಿಸಿದರೇ? ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ?

             ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವೇದದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಶ್ರೀವಾಹಿನಿಗೆ ವೇದಸುಧೆಯು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಳಗಿನ   ಕ್ಲಿಪ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೆಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ


1 comment:

  1. Puranas were relevant when eduaction was denied to the mass and most People were mostly illiterate. Now, People are more educated and are more rational. Puranas can't standby with Reality.It's irrelevent. At the same time existence of God and Atma is also a big question.Vedic people have tried to answer the unanswerable through God and Atma.However Vedas give us guidelines or Principles to lead a meaningful and Good Life. One most have open mind, Guts, be Rational and good Human Being to understand and practice Vedas.
    -Lokesh, Hassan

    ReplyDelete