ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, October 23, 2014

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?

 ಮಿತ್ರರೇ,

     ಸ್ವಂತ ತಾಣ  ಒಂದು ಇರಲಿ, ಎಂದು vedasudhe.com ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾಭಟ್ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. vedasudhe.com ತಾಣವನ್ನು  ವೇದದ ಉದ್ಧೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಕಾರಣ   ಅದನ್ನು effective ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಆಸಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು vedasudhe@gmail.com ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರುವೆ

-ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್
ಸಂಪಾದಕ, ವೇದಸುಧೆ

No comments:

Post a Comment