ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ವೇದಭಾರತಿಯ ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.ಯೋಗಮಾಡಿ,ನಿರೋಗಿಯಾಗಿ. ವೇದದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ.

Saturday, November 22, 2014

വേദപുഷ്പാഞ്ജലി - ഭാഗം 3ಈ ವೀಡಿಯೋ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೇದದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಆಚಾರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದ್ಭುತ. ವೇದದ ಕೆಲಸವು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾತಿ/ಮತ/ಪಂಥ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮೋನಮಃ

No comments:

Post a Comment