ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, September 23, 2015

ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರ ಪತ್ರ

ಎಷ್ಟಾದರೂ ಶ್ರಮವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲವೇ? ನೋಡಿ ಮಿತ್ರ ಹರೀಶ್ ಬಂಡ್ಸಾಲೆ ಯವರ ಸಂದೇಶ.


ನಮಸ್ತೆ... ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇದಸುಧೆ blog ನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶರ್ಮರ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು, ಜೀವನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ತೆರನಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಯಾಗದೆ.

Infact, the talks and articles posted at your blog has helped me to think from most straight point than from left wing or right wing assumptions. Veda has enlightened my vision towards our relegion and rich heritage .. thank you for that

No comments:

Post a Comment