ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, September 23, 2015

Those values that do not conform to scientific standards should be given up-RSS Chiefಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದು ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನೋಭಾವ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆ. ಇದು ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೋಭಾವ. ಯಾರೋ ಸಂಘವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೆ ಸಂಘದ ಅಗ್ರ ನಾಯಕರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇದಭಾರತಿಯು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಸಂಘದ ಪೂಜ್ಯ ಸರಸಂಘಚಾಲಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀವೇ ಓದಿ..
RSS Chief Mohan Bhagwat (PTI Photo) RSS sarsanghachalak Mohan Bhagwat on Sunday called for a reassessment of Hindu religious values, saying that values that did not conform to scientific bases should be given up. Bhagwat, who was here to participate in a columnists’ conference on “Indian perspectives on women’s issues”, said, “There is a need to assess the prevalent Hindu religion along scientific lines. Those values that do not conform to scientific standards should be given up.” Indian society, he said, had maintained a tradition of rejecting redundant traditions and accepting “good things from all over the world” based on eternal life values. All issues and problems should be viewed through the Hindu life philosophy, Bhagwat also said. “The Hindu life view looks at men and women as two expressions of a single element. It therefore lays stress on unity instead of equality.” The values and significance of the Indian family system, Bhagwat said, stood strong despite numerous challenges, which was a testimony to the power of the Hindu society. “Recognising our roots and strengthening them will empower the society to combat westernisation and numerous such attacks,” Bhagwat said. The RSS chief said only the Hindu religion had the ability to move “creation” forward in a balanced way. Bhagwat is on a nine-day tour of the desert state. The two-day columnists’ conference, that concluded on Sunday, was part of his Jaipur itinerary. He will now head to Jodhpur for the remainder of his tour, participating in Sangh meetings till September 20. - See more at: http://indianexpress.com/article/india/gujarat/hindu-values-that-have-no-scientific-bases-should-be-given-up-rss-chief-mohan-bhagwat/#sthash.C9iykhng.Yniwbsnz.dpuf

No comments:

Post a Comment