ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Thursday, September 24, 2015

Attend Sangh Shakhas to attain Vedic knowledge- RSS Chief

ನನಗಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವೋ   ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸಂಘದ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ವೇದದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.[The RSS Chief asked people to attend Sangh Shakhas to attain Vedic knowledge.]ಈಗ ಸಂಘದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Nobody can imagine India without its culture, philosophy and the Vedas as these make up the soul of the country, RSS Chief Mohan Bhagwat said here today.

"Late Swami Vivekanand had said that so long as religion is alive even in one particle, eliminating India cannot be possible," he said while inaugurating a Ved Vidyalaya at Vrindavan.

"Efforts made to eliminate the country's culture for over 200 years could not succeed as it is deeply-rooted," he said.

Comparing the Vedas with science, Bhagwat said that while the latter has its limitations, the former had none.

Bhagwat suggested that acharyas, saints and academicians should interpret Vedas in a way which would be relevant in different times, situations and places so that "the secret of the welfare of humanity, that India has in the Vedas, could be spread throughout the world".

The RSS Chief asked people to attend Sangh Shakhas to attain Vedic knowledge.

Meanwhile, when people requested Bhagwat for selfies at the event, he said it was okay to take pictures but, "don't share them on the social media".

"Post photos of our great leaders instead," he said.

Punjab and Haryana Governor Kaptan Singh Solanki, who also attended the programme, emphasised the importance of Vedas.

"If India has to lead the world in the 21st Century, character building that comes through Vedas is a must," he added.

Founder of Bharat Mata Mandir Hardwar, Mahamandaleshwar Swami Satyamitranand Giri, Maluk Peethdheeshwar Rajendra Das and the founder of Veda School in Vrindaban, Govind Deo Giri, were among those present at the event.

No comments:

Post a Comment