ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Wednesday, September 14, 2016

ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗ ನಡಿಗೆಯ ಒಂದು ನೆನಪು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ನವರ ನಾಯಕತ್ವಜಿಲ್ಲಾ ಯುವಪ್ರಭಾರಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಮೇಶ್ , 
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀ ನಾಗ ಭೂಷಣ್

ನನ್ನಿಂದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮಾತು


No comments:

Post a Comment