ವೇದಸುಧೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ.ಈ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಿರಿ

Monday, September 26, 2016

ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ಥಕ ಸತ್ಸಂಗ

ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಹಾಸನಜೆಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ಥಕ ಸತ್ಸಂಗ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ.

No comments:

Post a Comment